Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі БеларусьІвалга

Звычайная івалга (лац. Oriolus oriolus) - невялікая яркая птушка, адзіны прадстаўнік сямейства івалгавых, распаўсюджаны ва ўмераным клімаце паўночнага паўшар'я. Буйней за шпака, з некалькі падоўжаным целам, даўжыня 24-25 см, размах крылаў каля 45 см, маса 50-90 г. Самцы і часам самкі вельмі ярка афарбаваныя. Самец ярка-жоўты, чорныя палоскі праз вока не злучаюцца на патыліцы, самкі і маладыя птушкі жаўтлява-зялёныя са светлым са стракацінамі брушкам. Палёт ныраючы, як у дзятла. Дзюба ў абодвух палоў бурая або чырванавата-карычневая, досыць доўгая і моцная.

Івалга - птушка пералётная, адлёт пачынаецца ў жніўні і працягваецца да канца верасня. У кастрычніку птушкі ўжо знаходзяцца на месцах зімовак. Адваротнае жа прасоўванне на поўнач ідзе хутка: на пералёт з Цэнтральнай і Ўсходняй Афрыкі, з азіяцкіх тропікаў у Еўропу (аж да поўдня Швецыі і Фінляндыі) і за Урал да Енісея птушкі затрачваюць каля месяца, пераадольваючы адлегласць 5000-7000 км. Івалга вяртаецца на радзіму позна: у паўднёвых частках гнездавога арэала - у канцы красавіка, у паўночных - у канцы траўня.

Па дадзеных Сусветнага саюза аховы прыроды, даволі шматлікі від. Нягледзячы на тое, што агульная папуляцыя птушак за апошнія гады знізілася, яе дынаміка ў цяперашні час не дазваляе разглядаць гэты від як ўразлівы.

Ежа івалгі вельмі разнастайная - і раслінная (ягады) і жывёльная (казуркі), але вясной і летам пераважаюць казуркі - буйныя жукі (хрушчы, жужалі, гнаявікі) і гусеніцы (нават валасатыя, якіх не есць амаль ніхто з іншых птушак). У другой палове лета, калі з'яўляюцца розныя ягады, яны займаюць у харчаванні івалгі бачнае месца. Яна ахвотна есць суніцу, ажыну, маліну, вішню, бузіну і некаторыя іншыя; на поўдні есць ягады шаўкоўніцы.

Гнязда з поўнымі кладкамі (4-5 белых з ружовым або крэмавым адценнем яек, пакрытых рэдкімі цёмна-карычневымі і шэрымі крапінкамі.) сустракаюцца ўжо ў канцы траўня - пачатку чэрвеня, а да сярэдзіны чэрвеня ў большасці гнёздаў з'яўляюцца птушаняты (тэрмін наседжвання 13-15 сутак). Наседжвае галоўным чынам самка. Птушаняты - такія ж голыя, сляпыя і бездапаможныя, як і ва ўсіх вераб'іных птушак. Пасля вытрашчаныя яны яшчэ паўмесяца сядзяць у гняздзе і іх выкормліваюць бацькі. Аб вылеце птушанят лёгка пазнаць па іх моцным, гучным крыку, накшталт "клі-клі-клі". Вылецелыя з гнязда птушаняты застаюцца пры сваіх бацьках да самай восені, калі сумесна з імі адлятаюць да будучай вясны ў цёплыя краіны.

Івалга птушка нетаварыская, сустракаецца ў адзіночку альбо парамі. Вельмі рухомая птушка, хутка і бясшумна пераскоквае з галінкі на галінку ў густых лісцях дрэў. Сярэдняя хуткасць палёту складае 40-47 км / гадзіну, хоць самцы ў пагоні адзін за адным могуць дасягаць 70 км / гадзіну. Рэдка вылятае на адкрытае месца, хоць самцы ў шлюбны перыяд часам пазіруюць, седзячы на галінцы.

Любімымі месцамі гнездзішчаў і летняга знаходжання гэтай птушкі служаць лісцяныя і змешаныя лясы, прычым яна прытрымліваецца пераважна лясных узлескаў. Асабліва ахвотна гняздуецца ў бярозавых і дубовых лясах, дзе суха, дрэвы стаяць даволі далёка адзін ад аднаго і прамяні сонца добра выграваюць зямлю. Вялікія сады і паркі таксама вельмі ахвотна абіраюцца ёю для гнездавання. У чыста хвойным лесе івалга можна сустрэць толькі ў другой палове лета, калі яна вандруе са сваімі маладымі птушанятамі па акрузе свайго гнездзішчы.

Па-майстэрску зробленыя вісячыя гнязда івалга размяшчае на буйных дрэвах, на вышыні ад 3 да 16 м ад зямлі. Асновай пабудовы з'яўляюцца размачаленныя драўняныя валокны, леташнія сцеблы і лісце травы, пяньковыя валакна, якія аплятаюць і падтрымліваюць гняздо развілкі. Звонку гняздо звычайна бывае абліцаванае мохам або бяростай, колер якіх падобны з карой дрэва і таму сярод лісця заўважыць яго нялёгка. Латок знутры высланы тонкімі сцяблінкамі раслін, поўсцю, пер'ем і іншым мяккім матэрыялам. Цікава адзначыць, што свежае гняздо некалькі нахілена да галоўнага ствала, так як падтрымліваючыя яго бакавыя галіны злёгку падымаюцца. Падчас знаходжання ў ім птушанят гняздо паступова пад нарастаючым цяжарам абвісае і перад вылетам маладых птушак ужо мае нахіл ў процілеглы бок. Калі б гняздо ня размяшчалася пры пабудове нахільна "з запасам", то птушаняты выпадалі б з яго, яшчэ не навучыўшыся лётаць. Акрамя таго, гняздо івалгі мае шырокі валік па краі, які прадухіляе выпадзенне яек і птушанят пры хістанні гнязда на тонкіх галінах ў ветранае надвор'е.

Івалгі лётаюць высока ў кронах дрэў, таму іх цяжка ўбачыць, нягледзячы на яркае, кідаючаеся ў вочы апярэнне. Пра прысутнасць івалгі можна здагадацца па яе спевам. Песня складаецца з набору рыплівых і шчабечучых гукаў і заканчваецца меладычным флейтавым свістам. Занепакоеная івалга выдае гучны непрыемны гук, вельмі падобны на ўскрык кошкі, калі ёй наступяць на хвост, за што яе часам клічуць "лясная кошка". Спевы івалгі можна пачуць толькі летам.

У клетцы івалгу рэдка трымаюць, таму што яна з вялікай цжякасцю вытрымлівае жыццё ў няволі і большай часткай гіне пры першай ліньцы.

Кормячыся восенню па ягаднікам і фруктовым садам, івалгі прыносяць шкоду, але яна невялікая, так як птушкі не шматлікія і зграй не ўтвараюць. Увесну ж і падчас вырошчвання птушанят яны безумоўна карысныя для лясной гаспадаркі, знішчаючы насякомых-шкоднікаў лесу - хрушчоў, шкодных валасатых гусеніц і г.д.